All for Joomla All for Webmasters

gcccmpglnpdlppnl

Przystań Biskupińska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”

Celem projektu jest ograniczenie społeczno-gospodarczych skutków wynikających z pandemii COVID-19.
Dofinansowanie projektu z UE: 12 000zł

Polityka prywatności

Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zgodnie z art.13 ust.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Przystań Biskupińska sp. z o.o., Biskupin 30, 88-410 Gąsawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000495854 . Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator przetwarza informacje pozyskane w sposób:
  1. dobrowolne udostępnienie podczas dokonywania rezerwacji usług w ośrodku wypoczynkowym Przystań Biskupińska,
  2. pozyskane w drodze indywidualnych akcji marketingowych, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Bazy Organizatorów Wypoczynku tworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 3. Przetwarzane dane osobowe obejmują:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
  2. adres siedziby firmy,
  3. adres e-mailowy,
  4. numer telefonu,
  5. NIP podmiotu gospodarczego.
 4. Dane mogą być udostępniane:
  1. upoważnionym pracownikom,
  2. usługodawcom, podmiotom zewnętrznym (organizatorom turystyki, przewodnikom, firmom świadczącym usługi turystyczne oraz transportowe)
  3. podmiotom uprawionym do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. dostawcom usług prawnych i doradczych.
 5. Cel przetwarzania danych:
  1. umożliwienie dokonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, a także w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną usługą – na podstawie art. 6 ust.1 lit.b i lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako RODO)
  2. promocja oferowanych przez Administratora usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu w postaci akcji marketingowych. Wysyłane promocje nie będą naruszały prawa do prywatności na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.
  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych z Administratorem umów art.6 ust.1 lit.c RODO
  4. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.
 6. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 5 lit.c (dla celów podatkowych i rachunkowych), dane przechowywane są w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane dane osobowe są usuwane.
 7. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

By skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania przez nas Twojej wyraźnej prośby o ich usunięcie.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.

 Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią.

Wyświetl Galerię

plansza informacyjna PFR pion srodkowa kopia